secure-payments.png

The Educational Box Company 

Address: 12 Andre Avenue; President Ridge; Randburg; 2194

© 2019 All rights reserved

Payment Methods.jpg

Hoe werk die ouderdomme?

Die aktiwiteite word spesifiek uitgewerk en aangepas vir

die ouderdom of mylpaalvlak van jou kind.

Woelwater Aktiwiteitsbokse  verskaf aan jou alles wat jy nodig het, om sonder moeite die aktiwiteite te doen wat jou kind se ontwikkeling gaan aanmoedig. Hier is die vaardighede wat geteiken word in elke boks:

Our Baby Box Category
 
 
Our 1-2 Year Category
 
Our 2-4 Year Category
 
Our 4-6 Year Category
Fyn Motoriese ontwikkeling