top of page

Hoe werk die ouderdomme?

Die aktiwiteite word spesifiek uitgewerk en aangepas vir

die ouderdom of mylpaalvlak van jou kind.

Woelwater Aktiwiteitsbokse  verskaf aan jou alles wat jy nodig het, om sonder moeite die aktiwiteite te doen wat jou kind se ontwikkeling gaan aanmoedig. Hier is die vaardighede wat geteiken word in elke boks:

oranje.png
5-12_circle.png
5-12 Maande

Woelwaterbokse teiken ouderdomsgepaste ontwikkelingsvaardighede

van jou kind, hier is waarop ons fokus in die baba boks (5-12 maande):

 • Elke aktiwiteit word aangepas vir babas wat reeds kan Rol, Sit, Kruip of Loop

 • Jou baba se breinontwikkeling

 • Die belangrike groot motoriese vaardighede:
  Die groot spiere moet eerste ontwikkel sodat hulle die fyner,kleiner spiere kan ondersteun. Goeie spierontwikkeling lei daartoe dat jou baba meer sintuie gebruik en dit lei tot beter breinontwikkeling.

 • Ontwikkeling van die sintuie - die vestibulêre sisteem kan maklik deur oorinfeksies aangetas word en balansoefeninge help dat jou baba weer inligting wat deur die sisteem inkom, kan verwerk

 • Stimulering deur pret! Die leer kom vanself!

press to zoom
press to zoom
Sensoriese Ontwikkeling
Sensoriese Ontwikkeling
press to zoom
Fyn Motoriese ontwikkeling
Fyn Motoriese ontwikkeling
press to zoom
Fyn-en Groot motoriese ontwikkeling
Fyn-en Groot motoriese ontwikkeling
press to zoom
Sensoriese Ontwikkeling
Sensoriese Ontwikkeling
press to zoom
groen.png
1-2 Jaar
press to zoom
press to zoom
Fyn Motoriese Ontwikkeling
Fyn Motoriese Ontwikkeling
press to zoom
Fyn- en Groot Motoriese Ontwikkeling
Fyn- en Groot Motoriese Ontwikkeling
press to zoom
Sensoriese Ontwikkeling
Sensoriese Ontwikkeling
press to zoom
Fyn Motoriese Ontwikkeling
Fyn Motoriese Ontwikkeling
press to zoom
1-2_circle.png

Woelwaterbokse teiken ouderdomsgepaste ontwikkelingsvaardighede

van jou kind, hier is waarop ons fokus in die peuter boks (1-2 jaar):

 • Die aktiwiteite word spesifiek aangepas vir 12- 18 maande, en die 18-24 maand groepe.

 • Aandagspan en konsentrasie is op jou peuter se vlak

 • Ons kyk na mylpaalontwikkeling  en spraakvaardighede

 • Groot motoriese (groot spier) ontwikkeling sowel as fyn motoriese (klein spier) ontwikkeling bly belangrik

 • Sensoriese ontwikkeling deur morsige spel verseker dat jou peuter sensoriese insette kan verwerk en in die samelewing sal kan funksioneer

 • Stimulering deur pret! Die leer kom vanself!

pers.png
2-4 Jaar

Woelwaterbokse teiken ouderdomsgepaste ontwikkelingsvaardighede van jou kind, hier is waarop ons fokus in die kleuter boks (2-4 jaar):

 • Aandagspan en konsentrasie spesifiek op jou kleuter se vlak

 • Ons begin fokus op emosionele ontwikkeling

 • Sosiale vaardighede word verbreed deur die aanmoediging van spraakontwikkeling

 • Kleuters het baie energie! Groot motoriese vaardighede help jou kleuter om van hierdie energie ontslae te raak vir beter konsentrasie

 • Fyn motoriese vaardighede is baie belangrik vir die ontwikkeling van jou kind se beplanningsvermoë sowel as sy vermoë om onafhanklik te wees

 • Verhoudingsbou

press to zoom
press to zoom
Sensoriese Ontwikkeling
Sensoriese Ontwikkeling
press to zoom
Fyn-en Sensoriese Ontwikkeling
Fyn-en Sensoriese Ontwikkeling
press to zoom
Fyn Motoriese Ontwikkeling
Fyn Motoriese Ontwikkeling
press to zoom
Fyn- en Groot Motoriese Ontwikkeling
Fyn- en Groot Motoriese Ontwikkeling
press to zoom
2-4_circle.png
blou.png
4-6 Jaar

Woelwaterbokse teiken ouderdomsgepaste ontwikkelingsvaardighede

van jou kind, hier is waarop ons fokus in die kinderboks (4-6 jaar):

 • Ons werk nou aan geheue-ontwikkeling

 • Aandagspan en konsentrasie bly op jou kind se vlak

 • Kleuters het nou nog meer energie! Groot motoriese vaardighede help jou kleuter steeds om van hierdie energie ontslae te raak vir beter konsentrasie

 • Fyn motoriese vaardighede wat hand- en tekenvaardighede insluit, wat jou kind se potloodgreep sal verbeter en help met skool gereedheid

 • Ons begin met voorbereiding vir lees en skryf

 • En ons leer hul van probleemoplossing, wat baie belangrik is op die stadium

4-6_circle.png
press to zoom
press to zoom
Fyn Motoriese Ontwikkeling
Fyn Motoriese Ontwikkeling
press to zoom
Fyn Motoriese Ontwikkeling
Fyn Motoriese Ontwikkeling
press to zoom
Sensoriese- en Fyn Motoriese
Sensoriese- en Fyn Motoriese

Ontwikkeling

press to zoom
Fyn Motoriese Ontwikkeling
Fyn Motoriese Ontwikkeling
press to zoom
bottom of page