Bepalings & Voorwaardes

ALGEMENE BEPALINGS EN VOORWAARDES

Die webwerf www.woelwater.com ("die webwerf") stel gebruikers in staat om in te teken op ’n intekening-gebaseerde Aktiwiteits bokse  vir kinders van geboorte tot sewe jaar of om aanlyn hulpmiddels, benodigdhede en ’n verskeidenheid ander produkte te koop, wat deur ander ouers en kinders getoets is. Alle besoekers aan die webwerf (“gebruikers” of “jy”) sal die produkte wat aangebied word, kan sien, maar slegs diegene wat ingeteken het op die Woelwater Boks (“Lede” of “jy”) of wie geregistreer het vir ’n rekening by Woelwater (“Woelwater”) (“Rekeninghouers” of “Nie-Lede” of “jy”) sal dit kan koop.

 

Regtens bindende kontrak

Al die gebruikers en rekeninghouers, insluitend diegene wat op die Woelwater bokse inteken (“Lede”) of wat aankope op die webwerf doen, is onderworpe aan hierdie bepalings en voorwaardes (“B’s & V’s”). Daarbenewens is Lede ook onderworpe aan die spesifieke bepalings en voorwaardes met betrekking tot Lidmaatskap. Sien die Lidmaatskapooreenkoms hieronder. Deur in te teken, te registreer of enigsins gebruik te maak van die webwerf erken jy dat jy hierdie bepalings en voorwaardes gelees het en dit aanvaar.

 

Met wie sluit jy ’n kontrak?

Die webwerf word besit en bedryf deur Woelwater, ’n afdeling wat besit word deur The Educational Box Company (Pty) Ltd, maatskappy nommer K2016197976, ’n maatskappy wat in die Republiek van Suid-Afrika geïnkorporeer is (hierna genoem “Woelwater”). Meer inligting oor The Educational Box Company is aan die einde van hierdie bepalings en voorwaardes beskikbaar.

 

Produkte en beskikbaarheid

Let asseblief daarop dat voorraad van alle produkte wat aangebied word, beperk is. Woelwater sal alle redelike pogings aanwend om te verseker dat spesiale aanbiedinge gestaak word wanneer voorraad nie meer beskikbaar is nie. Indien Woelwater nie in staat is om enige bestelling teen die geadverteerde prys uit te voer nie omdat die voorraad uitverkoop is, sal Woelwater jou laat weet en sal jy geregtig wees op 'n terugbetaling van die randwaarde wat jy vir sodanige produk betaal het. Dit word in meer besonderhede verduidelik onder Aflewerings- en Terugsendings.

 

Aankoop van produkte

Die webwerf stel jou in staat om elektroniese bestellings ("bestelling") te plaas vir een of meer produkte wat aangebied word, vir solank as wat sodanige produkte beskikbaar is en nie uitverkoop is nie. ’n Koopooreenkoms ("koop") tussen jou en Woelwater ontstaan slegs nadat jy die aanlynbestelvorm vir een of meer produkte in jou mandjie ("inkopiemandjie") behoorlik voltooi EN versend het EN jou betaling deur Woelwater gemagtig (of is in Woelwater se bankrekening ontvang) is. Bogenoemde is onderworpe aan die beskikbaarheid van die produk. Produkte op Woelwater kan nie gereserveer word om later te koop nie, en as jy ’n produk in jou mandjie plaas sonder om die bestelling te voltooi, kom dit nie neer op ’n aankoop of ‘n bestelling nie. Dit beteken dat Woelwater enige produk uit jou mandjie kan verwyder voordat die aankoop werklik plaasvind indien die produk besig is om uit voorraad te raak. Woelwater kan nie aanspreeklik gehou word indien ’n bestelling nie meer beskikbaar is wanneer jy die aankoop in ’n later stadium probeer voltooi nie. ’n Afskrif van die faktuur sal per epos gestuur word.

 

Kansellasie en beëindiging van bestellings

Jy kan jou inskrywing kanselleer met 'n 2 (twee) weke kennisperiode. Slegs kansellasies wat na die per epos na accounts@educationalboxes.com gestuur word, 2 (twee) weke voor die aftrekking plaasvind, sal geprosesseer kan word. 

Woelwater behou die reg voor om, vir die doeleindes van die voorkoming van bedrog, die verwerking van die betaling vir enige bestelling te weier en/of om enige aankoop te kanselleer, gedeeltelik of in die geheel, met kennisgewing aan jou. Woelwater sal aanspreeklik wees vir die terugbetaling aan jou van die randwaarde slegs indien jy reeds vir die gekanselleerde bestelling betaal het. Jy is daarop geregtig om item(s) wat jy gekoop het terug te stuur, ingevolge ons bepalings en voorwaardes-beleid.

 

Waarvoor jy betaal

Kooppryse: In Suid-Afrika word BTW ingesluit by Woelwater se fooi soos ooreengekom op die aanvangsfaktuur. Prysverhogings vind van tyd tot tyd plaas. Vir enige ander produk wat op die webwerf of in ’n spesiale promosie aangebied word, word ’n “Lidprys” en ’n “Nie-Lidprys” aangedui. Die pryse sluit BTW uit, maar aflewering in, en word in die produkinligting verstrek en saam met die bestelnommer van die item vertoon. In die geval van ’n uitverkoping of spesiale aanbod, word die uitverkopings- of afslagprys gewys. ’n Verandering in die BTW-koers sal outomaties tot ’n prysaanpassing lei. Sien ook aflewering en terugsendings hieronder

 

Foute

Woelwater wend alle redelike pogings aan om kooppryse en afleweringskoste akkuraat aan te dui. Indien die produk egter teen ‘n verkeerde prys aangebied word (of ‘n foutiewe afleweringskoste word getoon), sal Woelwater nie verplig wees om produkte teen die verkeerde prys/afleweringsfooi te verskaf nie. Woelwater sal slegs aanspreeklik wees om betaling wat reeds deur jou gedoen is, terug te betaal indien jy verkies om die aankoop te kanselleer nadat jy bewus gemaak is van die korrekte prys/afleweringsfooi.

 

Betaling: Woelwater-intekeningsfooi

Debietorder vanaf Oktober 2016: Betaal jou Woelwater-Lidmaatskap deur die gerieflike debietorder-opsie deur middel van jou bankrekening te kies en ons sal jou bankrekening outomaties debiteer op die datum wat jy jou eerste bestelling aanlyn geplaas het, of die datum wat jy op jou aansoekvorm gekies het. Neem asseblief kennis dat betaling van jou eerste Woelwaterboks dadelik verhaal sal word sodra jy as Lid aanvaar word. Daarna sal alle toekomstige betalings elke maand op die datum van die maand geskied waarop jy aanvanklik ingeskryf het, óf wat jy gekies het. Debietorderbetalings is slegs op Lidmaatskapintekening van toepassing en kan nie gebruik word vir ander aankope wat jy by ons aanlyn-winkel doen nie. Stel ons asseblief daarvan in kennis indien enige van die besonderhede van jou bankrekening verander. 

Kredietkaart vanaf Junie 2016: Betaal jou Woelwater Lidmaatskapsintekening deur jou kredietkaart te gebruik en ons sal die geld outomaties van jou kredietkaart aftrek op die datum wat jy op jou aansoekvorm gekies het. Neem asseblief kennis dat betaling van jou eerste Woelwater Boks dadelik verhaal sal word sodra jy as Lid aanvaar word. Daarna sal alle toekomstige betalings elke maand op die eerste dag van die maand geskied. Herhaalde betalings is slegs op Lidmaatskapsinskrywings van toepassing en kan nie gebruik word vir ander aankope wat jy by ons aanlynwinkel doen nie. Stel ons asseblief daarvan in kennis indien enige van jou kredietkaartbesonderhede verander. Ons kan die intekeningsfooi betaalbaar jaarliks aanpas, maar sal jou daarvan in kennis stel voordat ons die verandering implementeer. Wanneer jou transaksiebesonderhede aan die bank voorgelê vir magtiging van die betalingsbedrag, indien magtiging nie verkry word nie, word die bestelling gekanselleer. Indien magtiging verkry word, word die betaling gewoonlik onmiddellik gedoen. Jy waarborg dat jy ten volle gemagtig is om die kredietkaart vir die betaling van jou bestelling te gebruik en dat daar voldoende fondse in hierdie kredietkaartrekening is om die koste te dek van enige transaksies wat jy op Woelwater aangaan. EFO: sodra jou bestelling ontvang en bevestig is, sal jy elektronies ’n faktuur ontvang. Die faktuur moet voor of op die 28ste van die maand van uitreiking betaal word om te kwalifiseer vir die daaropvolgende maand se versendings.

 

Betaling: Ander produkte op die webwerf

Ons werk saam met ons betalingsvennoot, PayPal, om jou transaksie veilig te verwerk. Die enigste manier om ad hoc produkte aanlyn te koop, is deur middel van jou kredietkaart. Ons aanvaar betalings met Visa en MasterCard-kredietkaarte. Wanneer jy ’n bestelling plaas, word die transaksiebesonderhede aan die bank voorgelê vir magtiging van die betalingsbedrag. Indien magtiging nie verkry word nie, word die bestelling gekanselleer. Indien magtiging verkry word, word die betaling gewoonlik onmiddellik gedoen. Jy waarborg dat jy ten volle gemagtig is om die kredietkaart vir die betaling van jou bestelling te gebruik en dat daar voldoende fondse in hierdie kredietkaartrekening is om die koste te dek van enige transaksies wat jy op Woelwater aangaan.

 

Afleweringsbeleid

Plek van aflewering - Woelwater lewer in kantoorure in die Republiek van Suid-Afrika af. Geen aflewerings vind oor naweke of publieke vakansiedae plaas nie, volgens ons koeriervennoot. Woelwater kan nie verantwoordelik gehou word vir die foute van ons koeriervennoot nie, maar sal alles in ons vermoee doen om die fout reg te stel. 

Afleweringsopsies in Suid-Afrika

Afleweringsopsies in Suid-Afrika Koerier: Vir deur-tot-deur koerieraflewerings word ’n straatadres gedurende kantoorure benodig. Jou pakkie sal afgelewer word by die adres wat jy spesifiseer. Koerieraflewerings kan nie by ’n posbusadres gedoen word nie. Jy moet die kontaknommers verstrek wat in verband met die aflewering gebruik kan word. Indien niemand by die adres is wanneer die aflewering gedoen word nie, sal ons koerier ’n nota los (in die posbus as dit ’n woonadres is) om aan te dui dat hulle ’n aflewering probeer doen het. Indien die tweede probeerslag onsuksesvol is, sal ons koerier die selfoonnommer skakel wat jy in jou bestelling verstrek het om jou te kontak voor die derde afleweringspoging. Na die derde poging sal die koerier die pakkie na Woelwater terugstuur. Ons sal jou rekening krediteer met die waarde van die koopbedrag wat jy vir die bestelling betaal het, minus die koerierkoste, en jou per e-pos kontak om 'n moontlike heraflewering op jou eie koste te reël. 

Geen Postnet, Suid-Afrikaanse poskantoor of PAXI afleweringgs sal gedoen word nie.

 

Afleweringstyd

Tensy ons jou anders laat weet voordat jy die bestelling plaas en voor die finale bevestiging daarvan, is die geraamde maksimum-afleweringstyd vanaf versending in Suid-Afrika 8 dae per koerier.

 

Afleweringsvertragings

Onafgelewer - Indien niemand by die adres is wanneer die aflewering gedoen word nie, sal ons koerier 'n nota los (in die posbus as dit ’n woonadres is) om aan te dui dat hulle probeer het om iets af te lewer. Indien die tweede probeerslag onsuksesvol is, sal ons koerier die selfoonnommer skakel wat jy in jou bestelling verstrek het om jou te kontak voor die derde afleweringspoging. Na die derde poging sal die koerier die pakkie na Woelwater terugstuur. Ons sal jou per e-pos kontak om 'n moontlike heraflewering te reël. Heraflewering van die Woelwater Boks is vir u eie koste. In die geval van heraflewering van enige ander produkte, sal kostes ook aangegaan word. 

 

Voorraadtekorte 

Indien ’n produk wat jy bestel het tydelik uit voorraad is, sal Woelwater jou daarvan in kennis stel. Indien die produk nie binne 30 dae, of die tydperk wat gespesifiseer kon wees, afgelewer is nie, kan jy sodanige aankoop met kennisgewing van 7 dae aan Woelwater kanselleer en ’n terugbetaling ontvang. Indien ’n produk wat jy bestel het permanent uit voorraad is, sal Woelwater jou daarvan in kennis stel en tensy jy instem om ’n ander produk te aanvaar, kan jy ’n terugbetaling kry of vra dat jou rekening gekrediteer word, wat jy vir jou volgende bestelling kan gebruik. Indien jy ’n afslagbewys of koepon gebruik het met die aankoop van ’n produk wat tydelik onbeskikbaar en jy stem nie in tot ’n verlengde afleweringstydperk of om ’n ander produk in die plek daarvan te ontvang nie, of die produk is permanent onbeskikbaar en jy stem nie in om ’n ander produk in die plek daarvan te ontvang nie, sal Woelwater ’n vervangende bewys met dieselfde waarde en dieselfde bewys-bepalings en voorwaardes aan jou uitreik. 

 

Verlore pakkies - Indien die Koeries nie enige aanduiding kan gee van waar jou pakkie is, moet jy die kontaksentrum by 0766248420 of 0101418242 skakel of 'n e-pos na send@educationalboxes.com stuur. Indien die pakkie opgespoor word, sal dit volgens die normale proses, soos dit in die afleweringsklousule uiteengesit is, na die gespesifiseerde afleweringsadres gestuur word. Indien die pakkie verlore verklaar is, sal Woelwater die klant in kennis stel en die vir die verlore pakkie terugbetaal (die bedrag van die aankoopprys van die produk en enige toepaslike afleweringsfooi).

 

Aflewering afgehandel

Ons beskou ’n aflewering as afgehandel sodra die pakkie oorhandig is aan ’n persoon by jou gespesifiseerde afleweringsadres. Dit is jou verantwoordelikheid, as die klant, om te verseker dat jy of die persoon vir wie die pakkie bedoel is, die pakkie tydens aflewering nagaan en enige gegronde klagtes aanmeld. Die ontvanger het die reg om ontvangs van die pakkie te weier indien daar tekens is dat dit oopgemaak is of as daar ooglopend skade aangerig is. Jy moet sodanige klagtes en eise onder die aandag van Woelwater bring deur ons kontaksentrum by 0766248420 of 0101418242  te skakel (Maandag tot Vrydag, 08:00 tot 16:00) of 'n epos te stuur aan send@educationalboxes.com.

 

Laat aflewering

Ingevolge die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, Nr 25 van 2002 (“EKT-wet”) is jy daarop geregtig om jou aankoop met kennisgewing van 7 dae te kanselleer indien die produkte wat jy gekoop het nie binne die ooreengekome afleweringstydperk, soos dit in die Woelwater-bepalings en voorwaardes uiteengesit is, afgelewer word nie. Die betrokke produk(te) moet in hul oorspronklike toestand en oorspronklike verpakking, wat al die etikette insluit, na Woelwater teruggestuur word. Enige sodanige kansellasie moet gedoen word deur die Woelwater-kontaksentrum by 0766248420 of 0101418242 skakel of 'n e-pos na send@educationalboxes.com stuur.

 

Terugsendingsbeleid

Produkte sonder enige gebreke (jou reg om dit terug te stuur) - Behalwe in sekere uitsonderlike gevalle, is jy daarop geregtig om enige aankoop wat jy op www.woelwater.com gedoen het, binne 14 dae vanaf die aflewering van die produk(te), terug te stuur. Om ’n terugbetaling van die koopprys te kry, moet die produk(te) wat jy wil terugstuur volgens die terugsendingsproses, wat hieronder uiteengesit is, aan Woelwater teruggestuur word in die oorspronklike verpakking en sonder dat die verpakking of enige items verwyder is. Indien die verkeerde produk per abuis by jou afgelewer word (d.w.s. nie die produk wat jy gekoop het nie), moet jy asseblief nie die produk uit die oorspronklike verpakking haal nie. Kontak die Woelwater-kontaksentrum by 076-624-8420 of 010-141-8242 of e-pos send@educationalboxes.com om Woelwater daarvan in kennis te stel, sodat ons die fout kan regstel deur te reël dat sodanige produk by jou afgehaal en die korrekte produk so gou moontlik by jou afgelewer word. Indien jy ’n Woelwater Boks wil terugstuur, moet jy die Woelwater Boks binne 14 dae na aflewering met sy volledige oorspronklike inhoud ongebruik, onbeskadig en in die oorspronklike verpakking terugstuur en óf krediet op jou Woelwater-rekening óf 'n terugbetaling ontvang óf die produk(te) laat herstel of vervang, na gelang van die geval. Individuele items in die Woelwater Boks kan nie afsonderlik teruggestuur en sal nie afsonderlik terugbetaal word nie. Jy sal aanspreeklik wees vir die koste om sodanige produk(te) na Woelwater terug te stuur.

Foutiewe produkte

Algemene waarborg: Indien, binne 1 maand nadat ’n produk by jou afgelewer is Jy vind dat die produk foutief/onklaar is, nie geskik is vir die algemene gebruik waarvoor dit bedoel is nie (of wat andersins uitdruklik aangedui is deur Woelwater ten tye van die aankoop), of nie regtens of redelik duursaam is nie (gegrond op die omstandighede en die soort produk) (“foutief”); en jy reël om sodanige produk aan Woelwater terug te stuur vir ’n ondersoek ooreenkomstig die terugsendingsproses hieronder en daar word gevolglik bevind dat die produk wel foutief is, is jy geregtig op – (a) óf ’n volle terugbetaling (b) om die produk te laat herstel of te vervang op Woelwater se koste (waar die besluit om te herstel of te vervang by Woelwater berus, afhangende van beskikbaarheid en ander toepaslike omstandighede, en ten opsigte hiervan erken jy dat Uitverkopings-/Spesiale aanbodprodukte gewoonlik slegs herstel sal kan word). Let asseblief daarop: die volgende is voorbeelde van dinge wat NIE as foutief beskou word nie en wat jou NIE geregtig sal maak op enige vervanging of terugbetaling ingevolge die algemene waarborg hierbo nie: foute wat voortspruit uit gewone slytasie; skade weens die verkeerde gebruik van die produk.

 

Terugsendingsadres

RSA - 6 Chris straat, Heidelberg, 1441

 

Terugbetaling

Indien jy, om welke rede ook al, geregtig is op ’n terugbetaling, sal sodanige terugbetaling binne 10 werksdae nadat die teruggestuurde item deur Woelwater se gehaltebeheer uitgeklaar is, óf gekrediteer word op die kredietkaart wat jy gebruik het om die produk te koop óf gedeponeer word in die bankrekening wat jy gebruik het om die Elektroniese Fondsoorplasing te doen. Indien jy 'n item op uitverkoping gekoop het en jy wil die item terugstuur, sal die verlaagde prys aan jou terugbetaal word en nie die volle prys nie. Indien jy 'n item wil terugstuur waarvoor jy die volle prys betaal het, maar dit is nou op uitverkoping, sal ons die volle bedrag wat jy vir die produk betaal het aan jou terugbetaal. Indien jy 'n afslagbewys gebruik het vir jou aankoop, en jy wil die item(s) van daardie aankoop terugstuur, sal die randwaarde wat jy betaal het vir die item(s) wat teruggestuur word, aan jou terugbetaal word. In die geval van ’n promosiebewys sal die waarde van die promosiebewys wat jy vir jou aankoop gebruik het nie aan jou terugbetaal word nie. Waar ’n geskenkbewys gebruik is om vir die bestelling of ’n gedeelte daarvan te betaal, sal Woelwater ’n vervangende geskenkbewys met dieselfde waarde en dieselfde bewys-bepalings en voorwaardes aan jou uitreik.

 

Voorkoming van bedrog

Woelwater behou die reg voor om, in die belang van die voorkoming van bedrog, die verwerking van enige betaling vir enige bestelling te weier en/of enige aankoop, gedeeltelik of in geheel, te kanselleer met kennisgewing aan jou. Woelwater sal slegs aanspreeklik wees om die fondse vir die gekanselleerde gedeelte van die bestelling aan jou terug te betaal indien jy reeds sodanige fondse betaal het. Woelwater wend alle redelike pogings aan om kooppryse en afleweringskoste akkuraat aan te dui. Indien die produk egter teen ’n verkeerde prys aangebied word (of ’n foutiewe afleweringskoste word getoon), sal Woelwater nie verplig wees om produkte teen die verkeerde prys/afleweringsfooi te verskaf nie. Woelwater sal slegs aanspreeklik wees om betaling wat reeds deur jou gedoen is, terug te betaal indien jy verkies om die aankoop te kanselleer nadat jy bewus gemaak is van die korrekte prys/afleweringsfooi.

 

Verkooprekords

Volledige rekords van elke transaksie tussen jou en Woelwater word gehou vir 'n tydperk van 6 maande ná ’n bepaalde aankoop of verwante transaksie. Jy kan hierdie rekords gedurende die tydperk besigtig en druk. Na die 6-maandetydperk is dit jou verantwoordelik om sodanige rekords te hou.

 

Afslagbewyse en koepons

Woelwater mag van tyd tot tyd gedrukte of digitale afslagbewyse/koepons (hierna genoem bewyse) beskikbaar stel. Sodanige bewyse kan deur die webwerf en/of derdeparty-webwerwe, in tydskrifte en ander media beskikbaar wees. Bewyse kan slegs vir afslag op die webwerf gebruik word terwyl die bewys geldig is. Vasgestelde vervaldatums kan nie verander word nie.

 

Promosiebewyse

Promosiebewyse word volgens Woelwater se goeddunke uitgereik. Gebruikers het nie die reg op promosiebewyse nie en kan dit nie verdien nie. Promosiebewyse word uitgereik volgens spesifieke bepalings en voorwaardes wat reguleer hoe en wanneer dit gebruik mag word. As jy ‘n bewys of afslagbewys met ’ n aankoop gebruik het en jy wil al die items wat jy gekoop het terugstuur, sal Woelwater die bedrag wat jy betaal het aan jou terugbetaal en die bewys of afslagbewys weer uitreik, met dieselfde verwante bepalings en voorwaardes.

Sekuriteit

Enige persoon wat skadelike sagteware of kodering op hierdie webwerf aflaai of probeer aflaai, of wat probeer om ongemagtigde toegang tot enige blad op hierdie webwerf te verkry, sal vervolg word. Woelwater sal siviele skadevergoeding van sodanige persone eis indien Woelwater enige skade of verlies ly. Jy stem in en waarborg dat die gebruikersnaam en wagwoord wat jy gebruik om aan te meld slegs vir jou persoonlike gebruik is en dat dit nie aan ’n derde party bekend gemaak sal word nie. Jy gee toestemming dat Woelwater alle stappe wat redelik moontlik is, doen om die integriteit en sekuriteit van die webwerf en in die administratiewe kantoor te verseker. Alle kredietkaarttransaksies op die webwerf word met SSL (Secure Socket Layer)-enkodering beveilig en deur verskeie enkoderingsprosesse versterk om die doeltreffendste beskerming moontlik vir enige sensitiewe inligting te bied. Woelwater se registrasiedokumente en die geregistreerde domeinnaam word geverifieer en onderskryf deur Wix.

Vrywaring

Dit is Woelwater se verantwoordelikheid om te voldoen aan die Wet op die Beskerming van Verbruikers Nr 68 van 2008 ("CPA") met die verkoop van enige produkte op die webwerf. Net so is dit Woelwater se verantwoordelik om te voldoen aan artikels 43(5) en 43(6) van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies ten opsigte van betaalstelsels en sekuriteit. Nietemin sal nóg Woelwater nóg enige van sy verteenwoordigers verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of aanspreeklikheid van enige aard wat voortspruit uit die gebruik van hierdie webwerf (of onvermoë om dit te gebruik), die dienste of inhoud van die webwerf. Daarby verleen Woelwater geen waarborg, geïmpliseer of andersins, dat die inhoud of tegnologie wat op hierdie webwerf beskikbaar is, vry is van foute of weglatings nie. Daar is ook geen waarborg hoegenaamd dat die diens 100% ononderbroke en foutloos sal wees nie. Ons moedig jou aan om enige moontlike wanfunksies en foute per e-pos by nicolenes6@me.comaan te meld. Of skakel die kontaksentrum by 0766248420 of 0101418242 of stuur 'n e-pos na send@educationalboxes.com (Maandag tot Vrydag, 08:00 tot 17:00). Hoewel die produkte op die webwerf onder waarborg mag wees, word die webwerf self op 'n voetstootsbasis aangebied en is dit nie saamgestel of word dit nie verskaf volgens jou individuele spesifikasies nie. Dit is jou verantwoordelikheid om te bepaal of die diens wat deur hierdie webwerf beskikbaar is jou individuele behoeftes bevredig en met jou hardeware of sagteware versoenbaar is, voor jy hierdie B’s & V’s aanvaar. Die doel van Woelwater is om bestanddele en benodigdhede vir aktiwiteite en idees te verskaf wat jou help om moeitelise gehaltetyd saam met jou kind te spandeer. Die inligting wat hier verskaf word, vervang nie skoolonderrig, terapie of mediese sorg wat deur ’n professionele, gekwalifiseerde onderwyser, terapeut of mediese persoon verskaf word nie. Indien jy besorg is oor jou kind en hulle ontwikkeling, win asseblief die toepaslike professionele hulp en advies in.

Toepaslike wetgewing

Hierdie webwerf word aangebied, beheer en bedryf vanuit die Republiek van Suid-Afrika. Dit is derhalwe onderhewig aan Suid-Afrikaanse reg en is onderworpe aan die geskille-klousule in hierdie B’s & V’s. Jy en Woelwater is onderworpe aan die nie-eksklusiewe jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe. Ieder en elke afdeling van hierdie bepalings en voorwaardes moet beskou word as afsonderlik en skeibaar van die res van die bepalings en voorwaardes. Indien daar deur enige hof of bevoegde gesag bevind word dat enige van die bepalings ongeldig of onafdwingbaar is, sal die oorblywende bepalings en voorwaardes van krag bly, ondanks die ongeldigheid of onafdwingbaarheid van ’n individuele bepaling.

 

Wetgewing

Woelwater moet alle redelike stappe neem om jou persoonlike inligting te beskerm. Vir die doeleindes van hierdie klousule, word "persoonlike inligting" gedefinieer volgens die besonderhede in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, Nr 2 van 2000 (PAIA). Woelwater is gemagtig om die volgende inligting van jou in te win, te bewaar en te gebruik: Naam en van; Geboortedatum; Geslag; Burgerskap; Naaste stad; Nie-persoonlike klikpatrone; E-posadres; IP-adres, en ID- of paspoortnommer. Woelwater mag die bogemelde inligting inwin, bewaar en gebruik vir die volgende doeleindes: Om jou te groet wanneer jy die webwerf besoek; Om jou in te lig (indien jy ingestem het daartoe) oor feite ten opsigte van jou toegang tot en gebruik van die webwerf; Om jou in te lig (indien jy ingestem het daartoe) oor kompetisies en promosies wat deur Woelwater of sy vennote aangebied word; Om nie-persoonlike statistieke oor internetgewoontes, klikpatrone en toegang tot die webwerf op te stel; Om jou identiteit te verifieer wanneer jy 'n transaksie deur www.woelwater.com doen; Om te verseker dat die produkte deur die geadresseerde ontvang word; Vir herbemarkingsdoeleindes. Die bogemelde inligting word óf elektronies met die gebruik van "cookies" ingewin óf word vrywilliglik deur jou verskaf. Jy kan die gebruik van "cookies" onafhanklik met jou persoonlike soekenjin-instellings reguleer. Jy kan kies om geen direktebemarkingsinligting van Woelwater en sy vennote te ontvang nie. Woelwater het die reg om enige inligting wat van jou versamel word, in te win, te bewaar, saam te stel en te deel, onderworpe aan die volgende voorwaardes: Woelwater mag geen persoonlike inligtingvan jou openbaar maak tensy jy daartoe instem of tensy dit vir enige regsproses nodig is nie. Woelwater mag enige inligting wat nie op enige spesifieke individu betrekking het nie, saamstel, gebruik en deel en Woelwater besit en behou die reg tot nie-persoonlike statistiese inligting wat deur Woelwater ingewin en saamgestel is. Jy erken en stem in dat sekere persoonlike inligting (soos jou volle naam, afleweringsadres, e-posadres, en kontakbesonderhede) aan die koeriermaatskappy verstrek mag word om te verseker dat die produkte wat jy gekoop het, afgelewer word.

 

Veranderinge aan bepalings en voorwaardes

Woelwater mag na eie goeddunke hierdie bepalings en voorwaardes of enige gedeelte daarvan verander. Indien jy 'n Lid of geregistreerde rekeninghouer is, sal Woelwater jou per e-pos (by die adres wat jy met registrasie gebruik het) van veranderinge in kennis stel. Dit sal op sodanige tydstip dan jou verantwoordelikheid wees om die hersiene bepalings en voorwaardes te lees en seker te maak dat jy daarmee tevrede is. Indien jy nie tevrede is nie, is jy daarop geregtig om jou registrasie by Woelwater te beëindig. Indien jy NIE 'n geregistreerde gebruiker is nie, sal Woelwater nie in staat wees om jou te laat weet van veranderinge aan hierdie bepalings en voorwaardes nie. Dit sal jou eie verantwoordelikheid wees om die webwerf te besoek om te kyk of die bepalings en voorwaardes gewysig is en om te verseker dat jy tevrede is met die wysigings. Indien jy ontevrede is met enige wysigings moet jy nie die webwerf op enige wyse gebruik nie.

Geskille

Met die uitsondering van dringende of tussentydse regshulp wat toegestaan mag word deur 'n geregshof: In die geval van enige geskille van watter aard ook al tussen jou en Woelwater, wat mag voortspruit uit enige aangeleentheid waarvoor hierdie bepalings en voorwaardes voorsiening maak (of wat uit hierdie bepalings en voorwaardes spruit) en wat nie deur die klantedienssentrum opgelos kan word nie, kan die geskil vir vertroulike arbitrasie voorgelê word. Sodanige arbitrasie sal hanteer word volgens die reëls wat deur die Arbitrasiestigting van Suid-Afrika uitgevaardig is. Hierdie reëls is hier beskikbaar.

 

Adres vir geregtelike kennisgewings

Woelwater kies as sy adres vir alle doeleindes ten opsigte van hierdie bepalings en voorwaardes, hetsy vir geregtelike kennisgewings of die betekening van ander kommunikasiedokumente van watter aard ook al, die volgende adres: 6 Chris straat, Heidelberg, 1441, 'n Elektroniese kopie moet na nicolenes6@me.comgestuur word. Sodanige kopie moet tesame met 'n fisieke kopie afgelewer word vir betekening om doeltreffend te wees.

 

Bepalings en beëindiging

Hierdie bepalings en voorwaardes tree in werking op die datum waarop dit die eerste keer op die webwerf gepubliseer word en duur onbepaald voort. Dit mag van tyd tot tyd deur Woelwater gewysig word (soos hierbo uiteengesit), vir so lank as wat die webwerf bestaan en bedryf word. Woelwater is daarop geregtig om hierdie bepalings en voorwaardes te beëindig of die webwerf te eniger tyd te sluit, onderworpe aan die verwerking van enige aankope wat reeds gemaak is. Indien jy versuim om jou verpligtinge ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes na te kom, insluitend enige insidente rakende betaling en prys of 'n bestelling, en jy versuim om sodanige nie-nakoming reg te stel nadat Woelwater jou in kennis gestel het om dit te doen, sal jou toegang tot die diens opgeskort word. Ons het die reg om jou rekening te sluit en jou toegang tot die webwerf te weier, afhangende van die erns van jou optrede. Sodanige stappe aan die kant van Woelwater sal nie enige negatiewe uitwerking hê op enige skadevergoeding wat Woelwater mag eis nie.

 

Kopiereg en ander intellektuele eiendom

Enige en alle kopiereg met betrekking tot die webwerf, insluitend hierdie bepalings en voorwaardes, berus by Woelwater (en vennote). Alle regte wat nie uitdruklik toegestaan word nie, word voorbehou. Jy mag die inhoud op hierdie webwerf slegs vir private en nie-kommersiële doeleindes aflaai, besigtig en druk. Om toestemming te verkry vir die kommersiële gebruik van enige inhoud van hierdie webwerf, stuur asseblief 'n e-pos na nicolenes6@me.com of skakel: 0716718718. Woelwater kan nie al die inhoud wat op die webwerf beskikbaar is redigeer of deurwerk nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir onwettige, lasterlike of onwelvoeglike inhoud nie. Jy word aangemoedig om Woelwater in te lig oor enige inhoud wat aanstootlik of onwettig is. Alle inhoud, handelsmerke en data op hierdie webwerf, insluitend, maar nie daartoe beperk nie, sagteware, databasisse, teks, grafika, ikone, skakels, private inligting, ontwerpe en ooreenkomste is die eiendom van of gelisensieer aan Woelwater. As sodanig word dit deur plaaslike en internasionale wetgewing en ooreenkomste beskerm.

 

Elektroniese kommunikasie

Wanneer jy inteken op ’n Woelwater-nuusbrief, kies om bemarkingskommunikasie te ontvang, vir ’n rekening registreer, ’n aankoop doen, vir die Boks inteken, die webwerf besoek of ’n e-pos stuur na accounts@educationalboxes.com, sen@educationalboxes.com of info@educationalboxes.com stem jy in om elektroniese kommunikasie van Woelwater (en vennote) af te ontvang.

 

Skakels, Raming, 'Spiders' en 'Crawlers'

Geen persoon, onderneming of webwerf mag skakels na enige bladsy op hierdie webwerf opstel sonder om vooraf skriftelike toestemming van Woelwater te verkry nie. Sodanige toestemming kan verkry word deur ’n e-pos na info@educationalboxes.com te stuur of deur die klantedienslyn by 0826086212 te skakel. Skakels na nie-The Educational Box Company-webwerwe wat op hierdie webwerf verskaf word, word voetstoots verskaf en Woelwater stem nie noodwendig saam met die inhoud van sodanige webwerwe, wat Woelwater nie kan redigeer of onderskryf nie. Geen persoon, onderneming of webwerf mag enige tegnologie gebruik om inligting op hierdie webwerf in te win, sonder dat Woelwater vooraf skriftelik toestemming verleen nie. Sodanige toestemming moet verkry word deur ’n e-pos na info@educationalboxes.com te stuur of deur die klantedienslyn by 0826086212 te skakel.

 

The Educational Box Company korporatiewe inligting

Die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies bepaal dat wanneer goedere of dienste deur middel van sekere elektroniese transaksies verskaf word, die verkoper sekere inligting openbaar moet maak op die webwerf waar die goedere of dienste aangebied word. Woelwater se inligting is soos volg: Hoofbesigheid: The Educational Box Company is ’n aanlynkleinhandelaar wat ’n subskripsiemodel gebruik om sy kernproduk, aktiwiteitsbokse met benodigdhede en bestanddele in, te bemark. Adres vir die ontvangs van geregtelike kennisgewings: 12 Andre laan, President Rif, Randburg, 2194.

 

WOELWATER-LIDMAATSKAPOOREENKOMS

Ten einde toegang tot sekere aspekte van Woelwater en sy webwerf www.woelwater.com te verkry, moet jy op die Woelwater bokse inteken. Ons verwys na geregistreerde intekenaars as lede (“Lede”) en onderwerp Lede aan die volgende spesifieke bepalings bo en behalwe dié wat in die bepalings en voorwaardes vir algemene gebruik van die webwerf hierbo verskaf word.

Regtens bindende kontrak

Die Woelwater Lidmaatskapooreenkoms ("Ooreenkoms") is 'n ooreenkoms tussen Woelwater, 'n afdeling van The Educational Box Company (Pty) Ltd, maatskappy nommer K2016197976 (hierna genoem "The Educational Box Company" of “Woelwater”) en enigeen wie se aansoek vir Woelwater Lidmaatskap deur Woelwater aanvaar is ("Lid" of "jy"). Die Lidmaatskapooreenkoms bepaal jou Lidmaatskap van die Woelwater Aktiwiteitesbokse vir kinders van 0 tot 6 jaar, wat deur The Educational Box Company besit en bedryf word. Deur vir Woelwater Lidmaatskap aansoek te doen, erken jy dat jy hierdie Ooreenkoms gelees het en met die bepalings en voorwaardes van Lidmaatskap saamstem en dat jy daarbenewens die algemene bepalings en voorwaardes vir die gebruik van www.woelwater.com aanvaar, soos dit op die webwerf verskaf word. Maak asseblief seker dat jy al die bepalings van hierdie Ooreenkoms noukeurig lees. Indien jy nie met enige bepaling van hierdie Ooreenkoms saamstem nie, moet jy nie voortgaan om vir Lidmaatskap van Woelwater-aansoek te doen nie.

 

Lidmaatskap

’n Persoon wat aansoek gedoen en aanvaar is as ’n Lid van Woelwater stem in om ’n Woelwater Boks te ontvang, wat benodigdhede en bestanddele bevat vir ouderdomsgepaste aktiwiteite en ’n gids vir ouers en wat elke maand by hulle gekose adres afgelewer sal word as vervulling van hulle intekening. Lidmaatskap maak jou ook geregtig om van ’n wye reeks ander produkte, wat op die Woelwater-webwerf beskikbaar is, te koop. Die aanvanklike tydperk vir Woelwater-lidmaatskap is 3 maande en daarna word dit gekanselleer, tensy jy jou Lidmaatskap verleng of beëindig. Alle beëindigings vereis ’n minimum kennisgewing van 20 kalenderdae, behalwe tydens die aanvanklike afkoeltydperk van 14 dae.

 

Kwalifikasie vir Lidmaatskap

Om te kwalifiseer om by Woelwater aan te sluit, moet jy 18 jaar of ouer en ’n inwoners van Suid-Afrika wees. Jou aansoek moet ’n geldige afleweringsadres insluit en die geboortedatum(s) van die kind(kinders) verstrek wat jy vir die Boks wil inskryf.

 

Tydsduur

Jou Lidmaatskap tree in werking op die datum waarop jy amptelik jou eerste bestelling betaal. Hierdie datum word jou intreedatum genoem en is die datum waarop jou intekening begin. Dit duur vanaf die intreedatum tot aan die einde van die gekose tydperk.

 

Jou Woelwaterboks

Jou eerste Woelwaterboks word aan jou gestuur sodra jou Woelwater Lidmaatskap geregistreer is. Daarna sal jy elke maand ’n Woelwaterboks ontvang na jou betaaldatum, na gelang van die tydperk van wat jy gekies het. Die prys van Woelwater se fooi elke maand is R380 (of die prys soos aangedui op die aanlynwinkel) en sluit BTW in (afleweringsfooie ingesluit), en afslag word ingereken na aanleiding van jou inskrywingstermyn. Prysverhogings kan jaarliks plaasvind. ’n Verandering in die BTW-koers sal outomaties tot ’n prysaanpassing lei. Sien die Aflewerings- en Terugsendingsbeleid vir kostes wat tans van toepassing is.

Betaalopsies vir jou Woelwater Inskrywingsfooi

Betaling per EFO - Ons aanvaar slegs in sekere, goedgekeurde, individuele gevalle, betalings vir jou Woelwaterboks-intekening wat met elektroniese fondsoorplasing gedoen word. In die EFO-proses sal jy ’n faktuur ontvang binne 48 uur vanaf jou bestelling, en moet jy seker maak dat jy jou faktuurnommer as betalingsverwysing gebruik. Neem kennis dat jy 5 dae lank tyd het om te betaal nadat jy ’n bestelling geplaas het. Ons begin om jou bestelling te verwerk sodra jou bank jou betaling aan ons stuur, maar afhangende van die bank kan dit tot 3 dae neem. Maak asseblief seker dat jou bank jou betaling aan jou Lidnommer en die volgende bankrekening koppel: In Suid-Afrika - Rekeningnaam: The Educational Box Company, FNB : rekening nommer 62614192285 tak kode 254905 

 

Betaalopsies vir ander produkte op die webwerf

Die enigste manier om ad hoc produkte aanlyn te koop, is deur middel van die aanlynwinkel.

 

Spesiale promosies, aanbiedinge en kompetisies

Woelwater kan van tyd tot tyd ’n verskeidenheid promosie-aanbiedinge en/of kompetisies op hul webwerf aanbied, of as deel van enige ander promosieaanbieding, waaraan alle of sekere Woelwater-lede kan deelneem. In hierdie verband erken en kom jy ooreen dat die spesifieke inskrywingsvereistes en die bepalings en voorwaardes van die kompetisie langs die kompetisiebesonderhede verskyn 

 

Beëindiging

Vroeë beëindiging 

Jy is daarop geregtig om jou Woelwater-Lidmaatskap met skriftelike kennisgewing aan Woelwater te beeïndig, met 'n kennistydperk van 2 weke voor die debietorder geskeduleer is om af te gaan. 

 

Privaatheid

Woelwater word deur The Educational Box Company besit en bestuur. Daarvolgens is jy onderhewig aan The Educational Box Company se privaatheidbeleid.