Woelwater_WieIsOns.jpg

VISION & MISSION / VISIE & MISSIE

The Educational Box Company's vision & mission is to empower parents and caregivers across the country and give them the opportunity to spend effortlessly quality time with their children in their busy lives with so much pressure and expectations and at the same time contribute to them development.

 

Die Educational Box Company se visie & missie is om ouers regoor die land op te rig en die geleentheid te gee om in ons besige lewe met soveel druk en verwagtinge, moeiteloos gehaltetyd saam met hulle kinders te kan deur bring en terselfdertyd by te dra tot hulle ontwikkeling.

ebc.png
 

OUR/ONS STORIE

Woelwater started as a toddler and sensory development group in a small town, with four Moms and four toddlers and a silly facilitator with a very big heart.

 

Nicolene wanted to provide an opportunity for Moms to actually do all the cute pins and ideas that everyone finds on Instagram and Pinterest,  while just having fun together. Before long, it had grown  to four classes a week of different ages and Nicolene did the reading and prep work every month, to design a new theme for the kids and Moms to enjoy.

 

After Nicolene and her family moved back to the big city, there was so much demand for Woelwater classes, that she decided to pack the classes in boxes and mail them to Moms.

 

The business had to grow and for that the skills and proactive mindset of Melissa were invoked. With experience in industry aspects as well as a successful business involving the distribution of educational children's toys and lifestyle products, Melissa was able to contribute to setting up the business soon.

 

Our product is also available in English, as "WackyBox".

 

We distribute these amazing products nationwide to support Moms and kids and learn and play together.

 

A box full of experiences!

Woelwater het begin as 'n kleuter en sensories ontwikkelingsgroepie in 'n klein dorpie, met vier Mammas en vier peuters en 'n lawwe aanbieder met 'n baie groot hart. 

Nicolene wou 'n geleentheid vir Mammas bied om al die oulike pins toe te pas wat almal op Pinterest teëkom en sommer ook lekker saam te kuier. Kort voor lank het dit baie gegroei tot vier klasse per week van verskillende ouderdomme en Nicolene het elke maand die oplees en pin-werk gedoen om 'n nuwe tema uit te werk vir die kinders en Mammas om te geniet.

Nadat Nicolene en haar gesin verhuis het na die groot Stad, was daar soveel aanvraag vir Woelwater-klassies, dat sy besluit het om die klasse in bokse te verpak en aan Mammas te pos. Die besigheid moes groei en daarvoor is die vaardighede en pro-aktiewe ingesteldheid van Melissa ingeroep. Met ondervinding in bedryfsaspekte asook 'n suksesvolle besigheid wat die verspreiding van opvoedkundige kinderspeelgoed en leefstylprodukte behels, kon Melissa bydra om die besigheid kort voor lank op die been te bring.

Ons produk is ook beskikbaar in Engels, as "WackyBox".

Ons versprei hierdie wonderlike produkte landwyd om Mammas en kinders te ondersteun en saam te leer en te speel.

'n Boks vol ervarings!